Team

Current mruby organization team members are:

Name GitHub
Yukihiro "Matz" Matsumoto matz
Daniel Bovensiepen bovi
Carson McDonald carsonmcdonald
Goro Kikuchi gorogit
h2so5 h2so5
Hir0 Hir0
Terence Lee hone
Kazuaki Tanaka kaz0505
MATSUMOTO, Ryosuke matsumotory
Ralph Desir Mav7
Hiroshi Mimaki mimaki
Jun Hiroe suzukaze
Hidetaka Takano TJ-Hidetaka-Takano
Zachary Scott zzak
Tomoyuki Sahara tsahara

mruby developers

Yukihiro Matsumoto

FUKUOKA CSK CORPORATION

Kyushu Institute of Technology

Network Applied Communication Laboratory, Inc.

Daniel Bovensiepen

Jon Maken

Bjorn De Meyer

Yuichiro MASUI

Masamitsu MURASE

Masaki Muranaka

Internet Initiative Japan Inc.

Tadashi FUKUZAWA

MATSUMOTO Ryosuke

Koji Yoshioka

Jun Hiroe

Narihiro Nakamura

Yuichi Nishiwaki

Tatsuhiko Kubo

Takeshi Watanabe

specified non-profit corporation mruby Forum

Kazuaki Tanaka

Hiromasa Ishii

Hiroshi Mimaki

Satoshi Odawara

Mitsubishi Electric Micro-Computer Application Software Co.,Ltd.

Ralph Desir

Hiroyuki Matsuzaki

Yuhei Okazaki

Manycolors, Inc.

Shota Nakano

Yuichi Osawa

Terence Lee

Zachary Scott

Tomasz DÄ…browski

Christopher Aue

Masahiro Wakame

YAMAMOTO Masaya

KOBAYASHI Shuji

John Bampton

Link to more than 100 contributors! Contributors