This is the (likely incomplete) list of “mruby developers”. If you submit a patch to mruby, please add your name to the end of this list.

Yukihiro Matsumoto (Matz) SCSK KYUSHU CORPORATION Kyushu Institute of Technology Network Applied Communication Laboratory, Inc. Daniel Bovensiepen Jon Maken Bjorn De Meyer Yuichiro MASUI Masamitsu MURASE Masaki Muranaka Internet Initiative Japan Inc. Tadashi FUKUZAWA MATSUMOTO Ryosuke Yasuhiro Matsumoto Koji Yoshioka Jun Hiroe Narihiro Nakamura Yuichi Nishiwaki Tatsuhiko Kubo Takeshi Watanabe Yuki Kurihara specified non-profit corporation mruby Forum Kazuaki Tanaka Hiromasa Ishii Hiroshi Mimaki Satoshi Odawara Mitsubishi Electric Micro-Computer Application Software Co.,Ltd. Ralph Desir(Mav7) Hiroyuki Matsuzaki Yuhei Okazaki Manycolors, Inc. Shota Nakano Yuichi Osawa Terence Lee Zachary Scott Tomasz Dąbrowski Christopher Aue Masahiro Wakame YAMAMOTO Masaya KOBAYASHI Shuji